Virksomhedsrådgivning for ejere, ledere og ejerfamilier

Få rådgivning af en der har gået vejen selv.

Går I med overvejelser om at tilknytte en erfaren virksomhedsrådgiver med kompetencer inden for turnaround, ledelsesudvikling og familiedynamik?

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING SKAL FÅ FORRETNINGEN
TILBAGE PÅ SPORET

LEDELSESUDVIKLING, GENERATIONSSKIFTE OG FAMILIEDYNAMIK ER ESSENTIEL FOR ENHVER FAMILIEVIRKSOMHED.

Som erfaren virksomhedsrådgiver inden for virksomhedsledelse og virksomhedsdrift, specialiserer jeg mig særligt inden for familieejede virksomheder. Min rådgivning breder sig over en vifte af forskellige grene inden for virksomhedsledelse, herunder turnaround og virksomhedsudvikling, generationsskifte og ejerfamiliers samarbejde internt samt med eksternt rekrutterede topledere. Mine mange års erfaring med familievirksomhed deler jeg også gennem foredrag om familiedynamikkernes potentialer og udfordringer i familievirksomheder.

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING – DET GODE MATCH

Virksomhedsrådgivning er meget komplekst og der findes ikke to virksomheder, som er ens. Derfor kræver det ofte en virksomhedsrådgiver med mange års erfaring for at rådgivningen giver den ønskede effekt. Inden du endeligt vælger din virksomhedsrådgiver, vil jeg præsentere følgende råd:

Kontakt

Eva Fischer kan bookes som foredragsholder, som rådgiver til din familie- eller partnerejede virksomhed eller kontaktes angående bestyrelsesposter.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Find specialisten til dine udfordringer
    Inden du vælger en virksomhedsrådgiver, skal du sikre dig, at der er et match mellem din virksomheds konkrete udfordringer og din kommende virksomhedsrådgivers kompetencer. Der findes rigtig mange forskellige virksomhedskonsulenter. Sørg for at finde to-tre stykker med speciale inden for jeres behov inden du beslutter dig for at indgå et samarbejde.

  • Erfaring og referencer
    Gå efter virksomhedsrådgivning, hvor rådgiveren har mange års erfaring under bæltet. Gør dit hjemmearbejde rigtig godt og forhør dig hos tidligere kunder for at få informationer om rådgiverens kompetencer og resultater fra tidligere rådgivningsforløb.

  • Kemi
    Undersøg kemien inden der indgås en endelig aftale. Det er vigtigt, at der er god kemi med virksomhedsrådgiveren, da det er særligt befordrende for samarbejdet og derved også for opnåelsen af de ønskede resultater.

Sidder du med beslutningskompetencen i en familieejet virksomhed kan du med fordel kigge i retning af virksomhedsrådgivning med særlig erfaring inden for denne type virksomheder. Familieejede virksomheder kigger ofte ind i specifikke udfordringer som ikke nødvendigvis viser sig i andre selskaber – derfor er det særligt vigtigt at finde en samarbejdspartner, som kender til de særlige dynamikker, der kan forekomme i ejerfamilier og på ledelsesgangene i familievirksomheder.

JEG HAR PRØVET DET PÅ EGEN KROP

Mine mange års erfaring inden for ledelse fra familievirksomheden Brunata A/S danner grundlag for mit virke som virksomhedsrådgiver. Som virksomhedsrådgiver bidrager jeg med en bred vifte af kompetencer og know-how inden for blandt andet virksomheds- og ledelsesudvikling.

I min optik har virksomhedsrådgivning til formål at sikre, at ejerfamilien eller lederteamet lykkes med samarbejdet, så virksomheden når sine målsætninger. Den søger altid at vende negative tendenser samt at genoprette eller opretholde økonomisk stabilitet i virksomheden.

I min tilgang til virksomhedsrådgivning arbejder jeg ofte tæt sammen med hele ledelsen. Således får jeg en større forståelse for virksomhedens aktuelle situation og vil bedre kunne bidrage til ledelsesudviklingen på både kort og lang sigt.

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNINGENS 6 FASER

Jeg har i mange år hjulpet familieejede virksomheder i ind- og udland med identificering og håndtering af specifikke udfordringer for derved at bringe virksomheden tilbage på sporet igen. Alle virksomheder er, som før nævnt, forskellige og derfor kræver hvert enkelt samarbejde skræddersyede forløb. Overordnet set inddeler jeg dog typisk mit arbejde i seks faser:

Vurdering

I denne indledende fase sætter alle relevante parter sig sammen og diskuterer selskabets aktuelle situation. Vi behandler virksomhedens styrker og aktuelle udfordringer i og uden for organisationen og hvordan disse har indflydelse på opnåelsen af de overordnede mål og visioner.

Analyse

I denne fase undersøger vi selskabets økonomiske situation og virksomhedens strategi. Selskabets potentialer skal identificeres og nøgleområder udpeges. Det kan fx være strategi, markedsføring eller ledelsesstrukturen.

Handlingsplan

På baggrund af analysen vil der udarbejdes en handlingsplan med konkrete tiltag, som skal understøtte virksomhedens udvikling og overordnede vision.

Implementering

Handlingsplanen bliver sammen med ledelsen og medarbejderne implementeret i organisationen. Det kan blive nødvendigt med ændringer i ledelsesstrukturen, virksomhedens strategi, markedsføring og lignende.

Opfølgning

For at sikre en effektiv implementeringsfase følger vi løbende op på de igangsatte initiativer. Der gribes til handling, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre de ønskede resultater.

Evaluering

Processen og de opnåede resultater evalueres og hvis vi finder det nødvendigt, kigger vi på en plan for at sikre fremtidig stabilitet og succes.

Sådan får du hjælp til virksomhedsrådgivning

Min mangeårige erfaring med at hjælpe virksomheder med at forbedre deres økonomiske situation og opnå store resultater jeg vil også gerne bringe i spil for dig. Kontakt mig i dag og lad os sammen finde frem til, hvordan jeg kan understøtte jeres vej til at realisere jeres potentiale.

Eva Fischer har arbejdet sammen med blandt andet:

BLOGGEN

de seneste blog indlæg
Eva Fischer rådgiver generationsskifte

FÅR FAMILIEN FOR MEGET I LØN?

FÅR FAMILIEN FOR MEGET I LØN? Spørgsmålet er aktuelt i mange familievirksomheder. Forestil dig, at den administrerende direktør, som IKKE er medlem af ejerfamilien, får en løn på markedsniveau.

Læs mere »

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Og få løbende informationer & nyheder