Kan familiære bånd erstatte en kontraktlig aftale?

Nej. Kontrakter er mindst lige så vigtige i familievirksomheder som i andre firmaer.

Et familiemedlem, som ikke er kontraktligt forpligtet til at udfylde en veldefineret rolle i virksomheden, kan nemlig være svært at lede. Og den overfladiske kontrakt kan blive en kilde til usikkerhed og forvirring for den datter, bror eller svoger, som burde kunne støtte sig til den.

For hvad er succeskriterierne – og hvad må jeg egentlig? Uden den ramme, en solid kontrakt udgør, er der større risiko for, at familiedynamikker fører til uløselige konflikter. Da jeg var daglig leder i vores familievirksomheds norske afdeling, kørte jeg ofte sololøb for at få løst min afdelings udfordringer efter mit eget hoved.

Det var ikke super professionelt, og faktisk endte det med, at jeg følte mig stresset over den uklarhed, som herskede i situationen. En gennemarbejdet kontrakt havde hjulpet. For den tyndbenede kontrakt var lig et manglende styreredskab – men også lig fraværet af en proces, som skulle have afklaret min rolle, da jeg blev en del af virksomhedens ledelse.

Resultatet var, at ingen kunne tage et papir frem og sige: ”Godt nok er vi uenige, men sådan her ligger landet!” Hvad er jeres erfaringer med kontrakter i familievirksomheder?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Og få løbende informationer & nyheder
Se også disse indlæg
Eva Fischer Hansen

Eva Fischer Hansen

Hendes dybe indsigt, men alligevel praktiske rådgivning, bringer nyt håb og fornyelse til de mennesker, der arbejder for familie- eller stifter-ejede virksomheder

Mere om Eva