Husker I at tale om værdier – og ikke bare i krisetider?

Det er vigtigt. For måske gør I økonomiske fremskridt i virksomheden. Måske virker alt til at køre på skinner i forholdet til kunderne. Men selvom I allerede for lang tid siden diskuterede jeres værdier, er det ingen garanti for, at de fortsat er:

👉 Veldefinerede.
👉 Accepterede.
👉 Udlevede.

”Vores værdier har da ikke ændret sig,” tænker du måske.

Men for det første er det ikke sikkert, at alle i ejerfamilien er enige. For det andet vil både I og verden omkring jer forandres. Og så skal jeres værdier bekræftes eller gentænkes for med sikkerhed at være tidssvarende.

Et snigende mismatch imellem værdierne og virkeligheden opdager I måske kun i tide, hvis I giver værdierne et forebyggende eftersyn hvert tredje år eller hyppigere.


👉 Værdierne skal være veldefinerede:

Jeres værdier bør stå så skarpt i virksomhedens kollektive bevidsthed, at hvert familiemedlem og hver medarbejder kan opremse dem. Så veldefinerede, at de kan bringes i spil, når I analyserer et forretningsmæssigt spørgsmål, træffer en beslutning og handler derefter.

’Hverdagsbrug’ af værdierne forudsætter, at de er veldefinerede. For hvad betyder de i forhold til produktionen, ledelsesstilen eller firmafesterne?

Det kan være umuligt at blive enige om, hvis ikke vi taler ud fra den samme definition af de værdier, vi skal holde virkeligheden op imod.


👉 Værdierne skal være accepterede i virksomheden:

Alle i virksomheden bør føle et ejerskab til jeres værdier. Del og dyrk dem, så ikke de ender som ulæste ord i et hjørne af intranettet. Og diskuter værdierne med respekt for alles input. Så sikrer I, at de kan udleves med autencitet og entusiasme – og fordi de giver mening for den enkelte.

Det kan ske, at de værdier, som for få år siden var bredt accepterede, ikke længere er det i deres oprindelige form. Jeres fortolkning af værdierne vil ændre sig i takt med, at nye generationer kommer til, og nye normer opstår, både blandt jer i virksomheden og i samfundet som hele.

Derfor vil I være nødt til løbende at evaluere virksomhedens værdier, så de hele tiden afspejler, hvem I er og vil være.


👉 Værdierne skal være udlevede af virksomheden:

Jeres virksomhed – det vil sige alle i virksomheden – bør udleve de veldefinerede og accepterede værdier, som I lægger jer fast på. Hvis I fejler på det punkt, vil det skade jeres troværdighed, og på sigt vil virksomheden miste sit grundlæggende fundament.

Hvis I derimod løbende redefinerer jeres værdier, sikrer fortsat accept af dem og udlever dem i dagligdagen, vil I stå stærkere end nogensinde. For så vil værdierne udgøre en sigtelinje for store og små beslutninger:

Vejer socialt ansvar tungere end bundlinjen?
Tilbyder virksomheden efteruddannelse?
Skal der serveres kød i kantinen?

Svarene ligger i værdiernes DNA og vil føles mere og mere ligetil, jo mere I udlever værdierne i hverdagen.

Kontakt mig, hvis din familie har brug for hjælp til at definere og arbejde med jeres kerneværdier i familievirksomheden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Og få løbende informationer & nyheder
Se også disse indlæg
Eva Fischer Hansen

Eva Fischer Hansen

Hendes dybe indsigt, men alligevel praktiske rådgivning, bringer nyt håb og fornyelse til de mennesker, der arbejder for familie- eller stifter-ejede virksomheder

Mere om Eva