Kan familiære bånd erstatte en kontraktlig aftale?

Kan familiære bånd erstatte en kontraktlig aftale?

Nej. Kontrakter er mindst lige så vigtige i familievirksomheder som i andre firmaer. Et familiemedlem, som ikke er kontraktligt forpligtet til at udfylde en veldefineret rolle i virksomheden, kan nemlig være svært at lede. Og den overfladiske kontrakt kan blive en kilde til usikkerhed og forvirring for den datter, bror eller svoger, som burde kunne…